BAKIR RULO

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 372
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Mar 13, 2017 18:12

Herkesin bildiği üzere Kumran da bulunan papirus tomarların yanında aynı zamanda bakır rulolarda bulunmuştu.
Bu bakır ruloların içeriği oldukça ilginçtir. Detaylı bilgiler içermektedir.two-scrolls.jpg


Anlatılanlar hayret uyandıracak kadar detaylı


Altın gümüş, mabet sunuları, parşömenler, vs nin gizlendiği öne sürülen, Kudüste ve Filistinin birçok alanında bulunan, toplam 64 yerin adı, bu yazıtta listelenir. Bu hazine üç bin talant tan fazla gümüş, yaklaşık bin üç yüz talant altın, altmış beş altın damarı, gümüşle dolu altı yüz seksen testi ve altı yüz doksan tane gümüş ve altın damarından oluşur. Bu değerli metallerin toplam ağırlığı altmış beş ton gümüş ve yirmi altı ton altına denk gelir.

Dikey olarak her bir levhayı bir sütun alırsak,,,,,

1.SÜTUN
1. Achor vadisinde bir horebbah. Merdivenlerin altında. Doğu yönüne doğru kırk arşın; on yedi talant ağırlığında gümüş dolu bir kutu.
2. .. türbesinde,,,,,,, üçüncü ,,,,,,,,,,,: 100 altın damarı
3. sıra sütunlar avlusunun büyük mahzeninde, en dibinde, üst kapağına doğru çökeltiyle kapatılmış; dokuz yüz talant.
4. Kohlit tepesinde, kaplar, sandal ağacı odunu ve ephodlar. Sunuların ve hazinenin bütünü: yedi talant ,,,?,,,. Doğu tarafına açılan kanalın sonunda, çukura doğru altı arşın.,,,,,,,,,,,,,,
5. su geçirmeyen barınağın sola doğru inen deliğinde, zeminden üç arşın yükseklikte; kırk talant gümüş.

2. SÜTUN
6. kordonun altındaki mahzende, merdivenin altında; kırk iki talant,,,,
7. eski çamaşırhane mağarasında, üçüncü platformda; altmış beş altın damarı,,,,,,,,,,,,,8. kütük evinin avlusundaki yeraltı çukurunda, mağarada; tekneler ve gümüş yetmiş talant.
9. Doğu kapısının karşısında, on beş arşın uzağındaki mağarada tekneler var.
10. Kanalın sonunda on talant,,,,,,,,,,,,,
11. Doğu tarafındaki duvarın altındaki mahzende, kayanın keskin tarafında; altın gümüş damar; girişi döşeme taşının altından.
12. Kohlit’in doğusundaki gölcüğün kuzey tarafında, dört arşın kaz; yirmi iki talant.
3. SÜTUN
13.,,,,,,,,, avlusunda, dokuz arşın güney yönünde; altın ve gümüş sunu tekneleri, kaseler, kaplar, tüpler, içki tekneleri. Hepsinin içinde, altı yüz doksan.14. Diğerinde, doğu yönüne doğru on altı arşın kaz; kırk talant gümüş.,,,
15. Kordondaki yer altı çukurunun doğu tarafında; sunu tekneleri giysiler. Giriş batı yönünden.
16. Kordonun kuzey doğusundaki türbede, tuzağın ???? üç arşın altında 13 talant.
4. SÜTUN
17.,,,,,,,,, içindeki büyük mahzende, doğu tarafındaki sütunda; 14 talant. ,,,,,,,,,,18. ,,,,,,,,,, açılan kanalda, kırk bir arşın derininde; 55 talant gümüş, 19. Akhon vadisindeki iki ılgın ağacının arasında, üç arşın kaz; orada gümüşle dolu iki çömlek var.
20. Kırmızı yer altı mağarasında, Aslahın ağzında; 200 talant gümüş.
21. Kokhlit’in kuzeyindeki doğu yer altı mağarasında; 70 talant gümüş.
22. Sekhakha ovasındaki taş yığınının içinde ,,,,,,,, arşın kaz; 12 talant gümüş.
5.SÜTUN
23. Su kanalının başında ,,,,,,,, Sekhakhada, büyük ,,,,,,, altının kuzey tarafında, üç arşın kaz; yedi talant gümüş.
24. Solomon havzasının doğusunda kalan Sekhakha’daki yarıkta; sunu tekneleri.
25. Solomon kanalının başına çok yakın bir yerde, büyük kayaya bakan yönde, üç arşın kaz; 23 talant gümüş.
26. Eriha ve Sekhakha arasında uzanan Kippah vadisindeki türbenin Erihadan Sekhakhaya açılan girişinde, yedi arşın kaz; 32 talant.

6. SÜTUN
27. İki girişi olan havzadaki doğuya bakan mağarada. Doğu girişini üç arşın derinliğinde kaz. Orada bir testi, testinin içinde bir kitap var, onunda altında 22 talant.
28. Taşın altındaki doğu yönüne bakan mağarada. Girişini, dokuz arşın kaz; 21 talant.
29. Kraliçenin meskeninin doğu tarafında. 12 arşın derinliğinde kaz; 27 talant.
30. Baş Kahinin dar geçidinde taş yığınının içinde,

7. SÜTUN
Dokuz arşın derinliğinde kaz; 22 ,,,,,,, talant.
31. Q,,,,, su kanalında, kuzeydeki büyük su deposunda, dört yönden 24 arşın ölç; dört yüz talant.
32. Bet ha-Qosun yakınındaki mağarada. Altı arşın derinliğinde kaz; altı gümüş bar.
33. Parmaklığın doğu köşesinin altında, Doq’ta. Yedi arşın derinliğinde kaz; 22 talant.
34. Kozibadaki su çıkışının ağzında, kaya yönüne doğru üç arşın kaz; 60 talant gümüş iki talant altın.
8. SÜTUN
35. Ahzorun doğusunda kalan Bet Ahzorun doğu yolu üzerindeki su kanalında; sunu tekneleri, kitaplar ve bir damar gümüş.
36. Vadinin dışında ,,,,,,,, taşın üstünde ,,,,,, dibe doğru 17 arşın kaz; 17 talant altın ve gümüş.37. Çömlek koyacağının ağzındaki taş yığınının arasında. Üç arşın kaz; 4 talant.
38. ha-Shonun batı yönüne bakan ekin alanında, güney tarafında, kuzey yönüne bakan yer altı bölmesinde. Yirmi dört arşın derinliğinde kaz; 66 talant.39. ha-Shonun sulağındaki taşla işaretli yeri 11 arşın derinliğinde kaz; 70 talant.

9.SÜTUN
40. Güvercinlikte (küçük aralık??? ) ha-Notein çıkışında, çıkıştan itibaren on üç arşın ölç, iki fildişi, on yedi düz taş, ,,,,,,,,,,,,,
41. Doğu yönüne bakan yer altı bölmesinin üzerindeki Menekşe-kırmızısında. Sekiz arşın derinliğinde kaz, ,,,,,,,,,, ??? ; 23 ½.
42. Horonun yer altı bölmesinde, dar bölümdeki ? ? yer altı bölmesinin denize bakan tarafında. On altı arşın derinliğinde kaz; 22 talant.
43. Qobahta; büyük miktarda para sunusu ??.
44. Çıkışın doğusunda kalan su yolu kenarının yakınındaki su sesinde (şelalede). Yedi arşın derinliğinde kaz; 9 talant.
45. ,,,,,,,,,,,,, çorak topraklarındaki Bet Tamar geçidi ağzının kuzeyinde kalan yer altı çukurunda ,,,,,,,,, , içindeki bütün şeyler herem (mabede adanmıştır).
46. Mesaddaki güvercinlikte, su kanalında,

10.SÜTUN
Güney yönünde, üstten ikinci merdivende; 9 talant.
47. Büyük vadiyle beslenen kanalların yakınındaki mahzenin dibinde; 12 talant.48. Bet Kerem deki su deposunda, deponun sol tarafında on notch sonra; altmış iki gümüş talant.
49. YK ?? vadisindeki gölcüğün batı tarafında, iki maahla ikiye katlanan bir maah para var. Burası giriştir; üç yüz talant altın, yirmi tekne.
50. Avşalomun Elinin (=heykelinin) altında, batı tarafında. On iki çentik derinliğinde kaz; 80 talant.
51. Siloa gölcüğünde, suvatın altında; 17 talant.
52,,,,,,,,, dört

11.SÜTUN
köşesinde; altın ve sunu tekneleri.
53. Sadokun türbesindeki güney revakın köşesinin altında, kapalı salondaki sütunun altında; reçine ve sinameki sunuları tekneleri,
54. ,,,,,,,, bitişinde, batı yönündeki Sadok Bahçesine doğru bakan kayanın üstünde, kanaldaki büyük kapatma taşının altında; adanan şeyler.
55. Dehlizlerin ?? altındaki türbede; 40 talant.
56. Yerahite ,,,,,,,, oğullarının türbesinde; sedir ve reçine sunuları tekneleri.
57. Onların yanında, Bet-Eshdatain’de (Bethesdada), küçük havuza açılan su deposunda; sarı sabır sunusu tekneler, ,,,,,,,,,,,,,,, sunusu ,,,,,,, ?
58. Onların yakınında, türbenin batı girişindeki kanal ,,,,,,,,, dokuz yüz talant gümüş,
12. SÜTUN
5 talant altın.
59. altmış talant, batı girişinde, siyah taşın altında.
60. Onların yanında, gömüt odasının eşiğinin altında; 42 talant.
61. Gerizim dağında, yüksekteki yer altı oyuğuna inen merdivenlerin altında; bir kutu ve içinde 60 talant gümüş.
62. Bet-Sham pınarının ağzında; gümüş tekneler ve sunular için altın tekneler, altı yüz talant.
63. Gömüt odası evine açılan gömüt odasının büyük yer altı kanalında; hepsinin ağırlığı 71 talant ve 20 minah.
64. Kuzey yönüne açılan tarafında türbeler bulunan Kohlitin kuzeyindeki düz kayanın altında bulunan yer altı oyuğunda, her malzemenin açıklamasının ölçülerinin ve ayrıntılarının bulunduğu bir nüsha daha var.

Bakır ruloların tercümesi bu kadar, okunmayan yerler nokta nokta geçilmiştir, soru işaretli yerlerde tanımlanamayan veya anlaşılmayan yerlerdir,,,,


Rulonun açılmış hali
bakrruloxu1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 372
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Prş Mar 16, 2017 01:26

Ölü deniz yazmaları içinde en ilginç olanları da kuşkusuz bakır rulolar dır. Bu ruloların diğer rulolardan olan farkı bakır olması dışında , topluluğun kuralları ya da inançlarından bahsetmemesi bunun yerine saklı bir hazine hakkında bilgi vermesidir.

Bu rulo’nun bir hazine hakkında bilgi vermesi , yazmaları araştıran ekibi de şaşırtmış, hatta bunu ilk tercüme eden John Marco Allegro’nun bunu basması bu ekip tarafından, define avcılarının hücum etmesi korkusuyla engellenmiştir.

Bu keşif bilim dünyasını da ikiye bölmüştür. Bir bölüm araştırmacı burada gerçekten bir hazine olduğunu savunurken başkaları da bunun sembolik bir anlatım olduğunu iddia etmişlerdir.

Bunun gerçek hazine olduğunu iddia edenler bu hazinelerin birinci ya da ikinici tapınaktan geldiğini ve Esseniler tarafından saklandığını söylemektedirler.

Bunun tersini iddia edenler ise Kumran Essenileri’nin bu kadar zenginliğe sahip olamayacaklarını ve Kudüsteki toplulukla olan ilişkilerinin kötülüğünden, tapınaktaki hazineleri elde edemeyeceklerini söylemektedirler.

Bu hazinelerin gerçek anlamı ne olursa olsun bu hazineleri arayanlar, hatta bu hazineleri Tapınakçıların bulduğunu söyleyenler vardır.
Ancak Roma’daki Titus’un zafer takına bakıldığında Romalıların hazineleri aldıkları görülmektedir.


menora.jpg
Buna karşılık olarak da bazı araştırmacılar asıl hazinelerin saklı kaldığını , Romalıların aldıklarının sadece göstermelik olduğunu iddia etmektedirler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 372
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Prş Ara 14, 2017 20:02

Bu konuda meşhur ruloların ( copper scroll) orijinallerini
ihtiva eden görüntüyü paylaşayımbakır rulo.jpg

Bu da aynı bakır ruloların(copper scroll) replikası
bakır replika.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 372
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Cum Haz 07, 2019 19:28

Bakır Rulolar Kuzey İngiltere’de Manchester Bilim ve Teknoloji Mühendislik bölümü Profesörü H.Wright Baker tarafından özel olarak tasarlanmış minyatür bir daire testere ile kesilerek açılabilmiştir. Sonuçta 23 pano ve 12 sütundan oluşan metinlerin içeriği Filistinin Antik döneminde çeşitli yerlere saklanmış hazinelerin listesi ve saklandıkları yerlerin tarifleri bulunmaktaydı. Listelerde toplam olarak 4.630 Talent Altın ve gümüşden bahsedilmekte bu da ortalama 160 ton a tekabul etmektedir.( Ton tonculara duyurulur) :D :shock:

Bu Bakır ruloları kalıcı olması istendiği için %99 lık saflıkta çok ince 3 bakır tabakadan meydana gelmiş. İşin ilginci bu bakır levhalar 2.4 mt uzunluğunda ve 23 cm genişliğinde bir tomar oluşturmak üzere birbirlerine perçinlenmişler.Strip_of_the_Copper_Scroll.jpg

Bakır ruloların deri ve papirüs yazmalardan farkı İbranice Aramice veya yerel dillerde yazılmamış olmasıdır. Bakır rulolar Tevrattan sonra yazılmış olmasına rağmen en eski dinsel metinlerden daha da eski bir İbraniceyle yazılmıştır. Bilindiği gibi hiçbir dinsel bilgi içermemektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 372
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Çrş Ağu 05, 2020 18:56

Volcan Voyvodanın eşkiya kaydından daha da iyi bir kayıt.
Her şey açık ve net şekilde anlatılmış.
Toplamda 160 tonluk bir ağırlığı içeren bir hazineler zincirini ihtiva ediyor. Uydurma değil , ekleme yok.
Daha ne olsun....
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir