BAKIR RULO

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Mar 13, 2017 18:12

Herkesin bildiği üzere Kumran da bulunan papirus tomarların yanında aynı zamanda bakır rulolarda bulunmuştu.
Bu bakır ruloların içeriği oldukça ilginçtir. Detaylı bilgiler içermektedir.two-scrolls.jpg


Anlatılanlar hayret uyandıracak kadar detaylı


Altın gümüş, mabet sunuları, parşömenler, vs nin gizlendiği öne sürülen, Kudüste ve Filistinin birçok alanında bulunan, toplam 64 yerin adı, bu yazıtta listelenir. Bu hazine üç bin talant tan fazla gümüş, yaklaşık bin üç yüz talant altın, altmış beş altın damarı, gümüşle dolu altı yüz seksen testi ve altı yüz doksan tane gümüş ve altın damarından oluşur. Bu değerli metallerin toplam ağırlığı altmış beş ton gümüş ve yirmi altı ton altına denk gelir.

Dikey olarak her bir levhayı bir sütun alırsak,,,,,

1.SÜTUN
1. Achor vadisinde bir horebbah. Merdivenlerin altında. Doğu yönüne doğru kırk arşın; on yedi talant ağırlığında gümüş dolu bir kutu.
2. .. türbesinde,,,,,,, üçüncü ,,,,,,,,,,,: 100 altın damarı
3. sıra sütunlar avlusunun büyük mahzeninde, en dibinde, üst kapağına doğru çökeltiyle kapatılmış; dokuz yüz talant.
4. Kohlit tepesinde, kaplar, sandal ağacı odunu ve ephodlar. Sunuların ve hazinenin bütünü: yedi talant ,,,?,,,. Doğu tarafına açılan kanalın sonunda, çukura doğru altı arşın.,,,,,,,,,,,,,,
5. su geçirmeyen barınağın sola doğru inen deliğinde, zeminden üç arşın yükseklikte; kırk talant gümüş.

2. SÜTUN
6. kordonun altındaki mahzende, merdivenin altında; kırk iki talant,,,,
7. eski çamaşırhane mağarasında, üçüncü platformda; altmış beş altın damarı,,,,,,,,,,,,,8. kütük evinin avlusundaki yeraltı çukurunda, mağarada; tekneler ve gümüş yetmiş talant.
9. Doğu kapısının karşısında, on beş arşın uzağındaki mağarada tekneler var.
10. Kanalın sonunda on talant,,,,,,,,,,,,,
11. Doğu tarafındaki duvarın altındaki mahzende, kayanın keskin tarafında; altın gümüş damar; girişi döşeme taşının altından.
12. Kohlit’in doğusundaki gölcüğün kuzey tarafında, dört arşın kaz; yirmi iki talant.
3. SÜTUN
13.,,,,,,,,, avlusunda, dokuz arşın güney yönünde; altın ve gümüş sunu tekneleri, kaseler, kaplar, tüpler, içki tekneleri. Hepsinin içinde, altı yüz doksan.14. Diğerinde, doğu yönüne doğru on altı arşın kaz; kırk talant gümüş.,,,
15. Kordondaki yer altı çukurunun doğu tarafında; sunu tekneleri giysiler. Giriş batı yönünden.
16. Kordonun kuzey doğusundaki türbede, tuzağın ???? üç arşın altında 13 talant.
4. SÜTUN
17.,,,,,,,,, içindeki büyük mahzende, doğu tarafındaki sütunda; 14 talant. ,,,,,,,,,,18. ,,,,,,,,,, açılan kanalda, kırk bir arşın derininde; 55 talant gümüş, 19. Akhon vadisindeki iki ılgın ağacının arasında, üç arşın kaz; orada gümüşle dolu iki çömlek var.
20. Kırmızı yer altı mağarasında, Aslahın ağzında; 200 talant gümüş.
21. Kokhlit’in kuzeyindeki doğu yer altı mağarasında; 70 talant gümüş.
22. Sekhakha ovasındaki taş yığınının içinde ,,,,,,,, arşın kaz; 12 talant gümüş.
5.SÜTUN
23. Su kanalının başında ,,,,,,,, Sekhakhada, büyük ,,,,,,, altının kuzey tarafında, üç arşın kaz; yedi talant gümüş.
24. Solomon havzasının doğusunda kalan Sekhakha’daki yarıkta; sunu tekneleri.
25. Solomon kanalının başına çok yakın bir yerde, büyük kayaya bakan yönde, üç arşın kaz; 23 talant gümüş.
26. Eriha ve Sekhakha arasında uzanan Kippah vadisindeki türbenin Erihadan Sekhakhaya açılan girişinde, yedi arşın kaz; 32 talant.

6. SÜTUN
27. İki girişi olan havzadaki doğuya bakan mağarada. Doğu girişini üç arşın derinliğinde kaz. Orada bir testi, testinin içinde bir kitap var, onunda altında 22 talant.
28. Taşın altındaki doğu yönüne bakan mağarada. Girişini, dokuz arşın kaz; 21 talant.
29. Kraliçenin meskeninin doğu tarafında. 12 arşın derinliğinde kaz; 27 talant.
30. Baş Kahinin dar geçidinde taş yığınının içinde,

7. SÜTUN
Dokuz arşın derinliğinde kaz; 22 ,,,,,,, talant.
31. Q,,,,, su kanalında, kuzeydeki büyük su deposunda, dört yönden 24 arşın ölç; dört yüz talant.
32. Bet ha-Qosun yakınındaki mağarada. Altı arşın derinliğinde kaz; altı gümüş bar.
33. Parmaklığın doğu köşesinin altında, Doq’ta. Yedi arşın derinliğinde kaz; 22 talant.
34. Kozibadaki su çıkışının ağzında, kaya yönüne doğru üç arşın kaz; 60 talant gümüş iki talant altın.
8. SÜTUN
35. Ahzorun doğusunda kalan Bet Ahzorun doğu yolu üzerindeki su kanalında; sunu tekneleri, kitaplar ve bir damar gümüş.
36. Vadinin dışında ,,,,,,,, taşın üstünde ,,,,,, dibe doğru 17 arşın kaz; 17 talant altın ve gümüş.37. Çömlek koyacağının ağzındaki taş yığınının arasında. Üç arşın kaz; 4 talant.
38. ha-Shonun batı yönüne bakan ekin alanında, güney tarafında, kuzey yönüne bakan yer altı bölmesinde. Yirmi dört arşın derinliğinde kaz; 66 talant.39. ha-Shonun sulağındaki taşla işaretli yeri 11 arşın derinliğinde kaz; 70 talant.

9.SÜTUN
40. Güvercinlikte (küçük aralık??? ) ha-Notein çıkışında, çıkıştan itibaren on üç arşın ölç, iki fildişi, on yedi düz taş, ,,,,,,,,,,,,,
41. Doğu yönüne bakan yer altı bölmesinin üzerindeki Menekşe-kırmızısında. Sekiz arşın derinliğinde kaz, ,,,,,,,,,, ??? ; 23 ½.
42. Horonun yer altı bölmesinde, dar bölümdeki ? ? yer altı bölmesinin denize bakan tarafında. On altı arşın derinliğinde kaz; 22 talant.
43. Qobahta; büyük miktarda para sunusu ??.
44. Çıkışın doğusunda kalan su yolu kenarının yakınındaki su sesinde (şelalede). Yedi arşın derinliğinde kaz; 9 talant.
45. ,,,,,,,,,,,,, çorak topraklarındaki Bet Tamar geçidi ağzının kuzeyinde kalan yer altı çukurunda ,,,,,,,,, , içindeki bütün şeyler herem (mabede adanmıştır).
46. Mesaddaki güvercinlikte, su kanalında,

10.SÜTUN
Güney yönünde, üstten ikinci merdivende; 9 talant.
47. Büyük vadiyle beslenen kanalların yakınındaki mahzenin dibinde; 12 talant.48. Bet Kerem deki su deposunda, deponun sol tarafında on notch sonra; altmış iki gümüş talant.
49. YK ?? vadisindeki gölcüğün batı tarafında, iki maahla ikiye katlanan bir maah para var. Burası giriştir; üç yüz talant altın, yirmi tekne.
50. Avşalomun Elinin (=heykelinin) altında, batı tarafında. On iki çentik derinliğinde kaz; 80 talant.
51. Siloa gölcüğünde, suvatın altında; 17 talant.
52,,,,,,,,, dört

11.SÜTUN
köşesinde; altın ve sunu tekneleri.
53. Sadokun türbesindeki güney revakın köşesinin altında, kapalı salondaki sütunun altında; reçine ve sinameki sunuları tekneleri,
54. ,,,,,,,, bitişinde, batı yönündeki Sadok Bahçesine doğru bakan kayanın üstünde, kanaldaki büyük kapatma taşının altında; adanan şeyler.
55. Dehlizlerin ?? altındaki türbede; 40 talant.
56. Yerahite ,,,,,,,, oğullarının türbesinde; sedir ve reçine sunuları tekneleri.
57. Onların yanında, Bet-Eshdatain’de (Bethesdada), küçük havuza açılan su deposunda; sarı sabır sunusu tekneler, ,,,,,,,,,,,,,,, sunusu ,,,,,,, ?
58. Onların yakınında, türbenin batı girişindeki kanal ,,,,,,,,, dokuz yüz talant gümüş,
12. SÜTUN
5 talant altın.
59. altmış talant, batı girişinde, siyah taşın altında.
60. Onların yanında, gömüt odasının eşiğinin altında; 42 talant.
61. Gerizim dağında, yüksekteki yer altı oyuğuna inen merdivenlerin altında; bir kutu ve içinde 60 talant gümüş.
62. Bet-Sham pınarının ağzında; gümüş tekneler ve sunular için altın tekneler, altı yüz talant.
63. Gömüt odası evine açılan gömüt odasının büyük yer altı kanalında; hepsinin ağırlığı 71 talant ve 20 minah.
64. Kuzey yönüne açılan tarafında türbeler bulunan Kohlitin kuzeyindeki düz kayanın altında bulunan yer altı oyuğunda, her malzemenin açıklamasının ölçülerinin ve ayrıntılarının bulunduğu bir nüsha daha var.

Bakır ruloların tercümesi bu kadar, okunmayan yerler nokta nokta geçilmiştir, soru işaretli yerlerde tanımlanamayan veya anlaşılmayan yerlerdir,,,,


Rulonun açılmış hali
bakrruloxu1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Prş Mar 16, 2017 01:26

Ölü deniz yazmaları içinde en ilginç olanları da kuşkusuz bakır rulolar dır. Bu ruloların diğer rulolardan olan farkı bakır olması dışında , topluluğun kuralları ya da inançlarından bahsetmemesi bunun yerine saklı bir hazine hakkında bilgi vermesidir.

Bu rulo’nun bir hazine hakkında bilgi vermesi , yazmaları araştıran ekibi de şaşırtmış, hatta bunu ilk tercüme eden John Marco Allegro’nun bunu basması bu ekip tarafından, define avcılarının hücum etmesi korkusuyla engellenmiştir.

Bu keşif bilim dünyasını da ikiye bölmüştür. Bir bölüm araştırmacı burada gerçekten bir hazine olduğunu savunurken başkaları da bunun sembolik bir anlatım olduğunu iddia etmişlerdir.

Bunun gerçek hazine olduğunu iddia edenler bu hazinelerin birinci ya da ikinici tapınaktan geldiğini ve Esseniler tarafından saklandığını söylemektedirler.

Bunun tersini iddia edenler ise Kumran Essenileri’nin bu kadar zenginliğe sahip olamayacaklarını ve Kudüsteki toplulukla olan ilişkilerinin kötülüğünden, tapınaktaki hazineleri elde edemeyeceklerini söylemektedirler.

Bu hazinelerin gerçek anlamı ne olursa olsun bu hazineleri arayanlar, hatta bu hazineleri Tapınakçıların bulduğunu söyleyenler vardır.
Ancak Roma’daki Titus’un zafer takına bakıldığında Romalıların hazineleri aldıkları görülmektedir.


menora.jpg
Buna karşılık olarak da bazı araştırmacılar asıl hazinelerin saklı kaldığını , Romalıların aldıklarının sadece göstermelik olduğunu iddia etmektedirler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Prş Ara 14, 2017 20:02

Bu konuda meşhur ruloların ( copper scroll) orijinallerini
ihtiva eden görüntüyü paylaşayımbakır rulo.jpg

Bu da aynı bakır ruloların(copper scroll) replikası
bakır replika.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Cum Haz 07, 2019 19:28

Bakır Rulolar Kuzey İngiltere’de Manchester Bilim ve Teknoloji Mühendislik bölümü Profesörü H.Wright Baker tarafından özel olarak tasarlanmış minyatür bir daire testere ile kesilerek açılabilmiştir. Sonuçta 23 pano ve 12 sütundan oluşan metinlerin içeriği Filistinin Antik döneminde çeşitli yerlere saklanmış hazinelerin listesi ve saklandıkları yerlerin tarifleri bulunmaktaydı. Listelerde toplam olarak 4.630 Talent Altın ve gümüşden bahsedilmekte bu da ortalama 160 ton a tekabul etmektedir.( Ton tonculara duyurulur) :D :shock:

Bu Bakır ruloları kalıcı olması istendiği için %99 lık saflıkta çok ince 3 bakır tabakadan meydana gelmiş. İşin ilginci bu bakır levhalar 2.4 mt uzunluğunda ve 23 cm genişliğinde bir tomar oluşturmak üzere birbirlerine perçinlenmişler.Strip_of_the_Copper_Scroll.jpg

Bakır ruloların deri ve papirüs yazmalardan farkı İbranice Aramice veya yerel dillerde yazılmamış olmasıdır. Bakır rulolar Tevrattan sonra yazılmış olmasına rağmen en eski dinsel metinlerden daha da eski bir İbraniceyle yazılmıştır. Bilindiği gibi hiçbir dinsel bilgi içermemektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Çrş Ağu 05, 2020 18:56

Volcan Voyvodanın eşkiya kaydından daha da iyi bir kayıt.
Her şey açık ve net şekilde anlatılmış.
Toplamda 160 tonluk bir ağırlığı içeren bir hazineler zincirini ihtiva ediyor. Uydurma değil , ekleme yok.
Daha ne olsun....
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Ara 14, 2020 20:17

Bu gün de şu meşhur bakır rulolara bir şeyler ekleyelim.Bana hep ilginç gelmiştir.Indiana Jones aklıma gelir.


Bakır Parşömen , ilk olarak Kumran'daki mağaralarda keşfedilen ve ilk olarak Ölü Deniz Parşömenleri olarak bilinen olağanüstü 1. yüzyıl belgelerinin bir parçasıdır . Copper Scroll, ancak, Qumran kütüphanesindeki diğer belgelerden çok farklıdır. Aslında, Ölü Deniz Parşömenleri arasında o kadar anormal ki - yazarı, senaryosu, stili, dili, türü, içeriği ve ortamı diğer parşömenlerden farklı - bilim adamları mağaraya farklı bir zamanda yerleştirilmiş olması gerektiğine inanıyor. için antik belgelerin kalanı . Profesör Richard Freund'un belirttiği gibi, bakır parşömen "muhtemelen en eşsiz, en önemli ve en az anlaşılan".

Çoğu iken Dead Sea Scrolls bedeviler tarafından bulundu Amman, Ürdün Müzesinde sergileniyor şimdi Bakır Parşömenine, bir arkeolog tarafından keşfedilmiştir. 14 Mart 1952'de Kumran'da 3. Mağara'nın arkasında bulundu. Mağarada keşfedilen 15 parşömenin sonuncusuydu ve bu nedenle 3Q15 olarak anılıyor. Birlikte diğer kaydırır parşömen ya da papirüse yazılmıştır, bu kaydırma metal yazılmıştır: 1 ila yaklaşık yüzde kalay ile karıştırılmış bakır.
Aşınmış metal geleneksel yollarla açılamazdı, bu nedenle 1955'te rulo 23 şerit halinde kesildi ve sonra tekrar birleştirildi. Dili diğerlerinden farklı görünüyordu - İbranice Mişna'nın diline, kalan Ölü Deniz Parşömenlerinin edebi İbranice dilinden daha yakındı . Parşömenin açılışını denetleyen John Marco Allegro, içeriğini hemen yazıya döktü. Daha sonra, içeriğinde çok benzersiz bir şey olduğu ortaya çıktı. Edebi eserler olan diğer parşömenlerin aksine, bakır parşömen bir liste içeriyordu.

bakirrulo.jpg

Sıradan bir liste değildi, daha ziyade şaşırtıcı miktarda hazinenin bulunabileceği 64 yere yönlendirmeler içeriyordu.Bölgelerin altmış üçü , ton cinsinden tahmin edilen altın ve gümüş hazinelerine atıfta bulunuyor . Tithing gemileri de diğer gemilerle birlikte girişler arasında listelenmiştir ve üç yerde parşömenler yer almaktadır . Girişlerden biri, görünüşe göre rahibin kıyafetinden bahsediyor. Toplamda 4.600'den fazla talent değerli metal parşömen üzerinde listeleniyor ve toplam taşıma değeri bir milyar doları aşıyor. (bir talent ağırlığı araştırın)


detaylara şöyle bir bakın


"Tuz çukurundaki merdivenlerin altında kırk iki yetenek yatıyor ... Eski Yıkayıcılar Evi'nin mağarasındaki üçüncü terasta altmış beş külçe altın yatıyor ... Sarnıçtaki ahşap kaplarda yetmiş talant gümüş kapalı. Matia'nın avlusunda bir mezar odası. Doğu kapılarının önünden on beş arşın bir sarnıç yatıyor. Sarnıcın kanalında on talent yatıyor ... Sarnıcın doğu duvarının altındaki kayanın keskin kenarında altı gümüş çubuk yer alıyor. Sarnıcın girişi büyük parke taşı eşiğinin altındadır. Kohlit'in doğusundaki havuzun kuzey köşesinde dört arşın kazın. Yirmi iki talent gümüş para olacak. " (DSS 3Q15, sütun II, Hack ve Carey tarafından çevrilmiştir.)
Parşömen hazinesinin Yahudi Tapınağının hazinesi olduğu varsayıldı. Bazı bilim adamları, MÖ 586'da Babil Kralı Nebuchadnezzar tarafından yıkılan İlk Tapınağa ait olduğunu iddia ettiler . Bununla birlikte, parşömen MS 25 ile MS 100 arasına tarihlenmiştir, bu da bu hipotezin olası olmadığını göstermektedir.

Diğer uzmanlar hazinenin İkinci Tapınağa ait olabileceğini öne sürdüler . Bununla birlikte, tarihi kayıtlar, Tapınağın ana hazinesinin Romalıların eline düştüğünde hala binada olduğunu göstermektedir. Yine de bu olasılığı dışlamıyor - hazinelerin önemli bir kısmı Romalılar gelmeden önce alınmış ve saklanmış olabilir .

Antik Kentin Girişinde Bulunan 'Kudüs' Kelimesinin Bilinen En Eski Yazıtı
İlk Tapınak: Kral Süleyman'ın Taçlandıran Başarısı ve Efsanevi Ahit Sandığı'nın Evi
Eski geçmişimizden on inanılmaz metinBakır Rulo Hazinesi Bulunabilir mi?
Pek çok kişi nereden geldiği konusunda endişeli olmasa da, şimdi nerede olduğu ile daha çok ilgileniyor. Bakır parşömen, tarihin en büyük hazine avlarından birine yol açtı ve çok sayıda keşif gezisi, değerli istifleri bulmak için yola çıktı.

Ancak hazineyi bulmak kolay bir iş değil. Konumlar, okuyucunun belirsiz referanslar hakkında samimi bir bilgiye sahip olması gibi yazılmıştır. Örneğin, ikinci sütun 1-3. Ayetler:

"Basamakların altındaki tuz çukurunda: kırk bir talent gümüş. Üçüncü terastaki eski çamaşır odası mağarasında: altmış beş külçe altın."


Başlangıç ​​noktası olmadan bu tür yönler anlamsızdır. Dahası, hazine iki bin yıl önce Romalılar tarafından yağmalanmış olabilir ve şimdi çoktan gitmiş olabilir. Ancak bu meraklıları durdurmadı.

En kapsamlı hazine avlarından biri, John Allegro liderliğinde 1962'de gerçekleşti. Ekip, parşömende listelenen yerlerin bazılarını takip ederek, hazine için birçok potansiyel mezar yeri kazdı. Ancak, sonunda eli boş döndüler ve birkaç on yıldır mevcut olmasına rağmen, bakır parşömen tek bir malzeme bulgusu vermedi.

Daha yeni bir umut, parşömenin temel amacını altın ve gümüş hazinelerinden ziyade 'Kayıp Tapınak' kaplarının nerede olduğunu açıklamak olarak yorumladı. Jim Barfield, parşömende verilen bilgileri kullanarak nirengi tekniklerini kullandı ve Qumran'ı çevreleyen bölgede bazı yerleri bulduğuna inanıyor. Barfield'ın soruşturmasıyla ilgili Breaking Irsael News haberine göre , “2007'de Qumran'a gitti ve bu yerleri buldu. Bir örnekte, parşömen doğuya giden 40 arşın uzunluğundaki adımları anlatıyordu. Barfield gerçekten de açıklamaya uygun merdivenler buldu. Ayrıca tam olarak 40 arşın uzunluğundaki bir havuzun kalıntılarını da keşfetti, tam da parşömenin söylediği yerde. Ancak hükümetin izni olmadığı için daha ileri gidemezdi. "

Bölgedeki siyasi durum göz önüne alındığında, İsraillilerin kendi topraklarında neyi aramasına izin verdiklerine dikkat etmesi şaşırtıcı değil. Herhangi bir ciddi kazı veya soruşturma yapma izni verilmiş gibi göründüğü için, bu araştırmanın bulguları ve parşömenin yorumlarının takibi için yapılan diğer ciddi girişimler şimdilik engellenecektir.

Bununla birlikte, içinde biraz Indiana Jones ruhu olan herkes için büyüleyici ve kışkırtıcı bir eser olmaya devam ediyor ve şüphesiz gelecek yüzyıllar boyunca akademisyenlerin ve halkın hayal gücünü cezbetmeye devam edecek.

Joanna Gillan alıntıdır.


Bu arada Belki talent ile ilgili bilgi bulamayanlara yardımcı olmak için bu dip notu burada paylaşıyorum.

Talent Antik bir Ölçü birimidir.
Genellikle bir anfora ya da bir ayak küp hacminde su miktarını ifade eder. Hacimsel ölçüsü budur.
"
Babilliler ve Sümerler tarafından kullanılan bir sisteme göre 60 şekel bir mina'ya ve 60 mina ise bir talent'e eşitti. Talent'in mina'ya olan 1:60'lık oranı Antik Yunanistanda, bir Attik talent yaklaşık 26 kg olcak şekilde mevcuttu. Bir Yunan mina'sı değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 434 ± 3 gram'dı. Yine Romalılar da 100 libra'ya bir talent adını vermişlerdir. Bir Roma libra'sı Yunan minasının dörtte üçüne tekabül ettiği için bir Roma talent'i 1.25 Yunan talent'ine eşittir.

Örnek vermek gerekirse Mısır Kralı Auletes, Romalıların dostu ve müttefiki statüsü için Jül Sezar'a verdiği bedel toplam 6,000 altın talentir. Günümüz parasıyla ederi günümüzde bu miktarın yaklaşık karşılığı 18 Milyar dolardır.
Pontus kralının Romaya ödediği savaş tazminatı 3.000 Talent bu da 9 milyar dolar ediyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Ara 14, 2020 21:09

Söyle düşünün Diyelim ki amacı çok sayıda eski gömülü hazineyi bulmak olan bir bilgisayar oyunu oynuyoruz.

Aşağıda tercüme edilmiş bazı bölümleri sizlerle paylaşıyorum.

Sütun I Hazine # 1:
Achor vadisindeki Horebbah harabesinde,
kırk fit kadar doğuya doğru ilerleyen basamaklar altında:
On yedi Talent ağırlığında bir gümüş sandık yatıyor .

Sütun I Hazine # 3:
Dokuz yüz talent
, peristilin avlusundaki büyük sarnıcın dibinde , üst açıklığa doğru tortu ile gizlenmiştir .


Sütun I Hazine # 6:
Su geçirmez Manos Rezervuarının deliğine girin
, Sola inin
, Alttan üç arşınlık gümüş kırk talent yatıyor.

Bir Talent eski bir ağırlık ölçüsüdür ve yaklaşık 33 kg'dır ( 75 lbs ), ancak 20 ila 40 kg arasında değişebilir . Bugün uluslararası altının fiyatı kilogram başına 48.960,76 dolardır. Sütun I Hazine 1., için Bu demektir ki
$ 48,960.76 kilosu x 33 kilo Talent x başına 17 Talent= $ 27,466,986.36 . Ve bu sadece ilk hazine, 62 tane daha var!Hayali bile insanın nabzını arttırıyor. Indiana Jones olmak sıradanlık değildir
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Kullanıcı avatarı
Treks34
Mesajlar: 441
Kayıt: Pzt Mar 06, 2017 18:21

Re: BAKIR RULO

Mesaj gönderen Treks34 » Pzt Ağu 30, 2021 22:14

Roma bu kayıtta olanların çoğunu kendi uhtesine katıp bir güzel çubuk haline sokmuş. Taşıması ve muhafazası kolay olsun diye.cubukaltın.jpg

Bakır ruloda bahsedilen hazinelerin bir çoğunun görseli böyle olmuş
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ALLAH KURAN İLE AKLIN YOLUNU AÇAR

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir